LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

  Thông Tin Liên Hệ

   

  Đơn vị: HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ THUẬN

  • GPĐKKD số: 26Y8013942 cấp ngày 23 tháng 02 năm 2022
  • Nơi cấp: Phòng TC – KH UBND huyện Quảng Xương
  • Địa chỉ: Thôn Tiên Vệ, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 0945.327.835